Stoppeffekt setter ideer i bevegelse

Nå nye kunder med engasjerende innhold av høy kvalitet som formidler effektivt, treffer målgruppen og gjør prosessen enkel.

Heisann!

Jeg heter Gustav og har jobbet profesjonelt med strategisk bruk av design, animasjon og nettsider i over 18 år.

Mange synes innholdsproduksjon er vanskelig og sliter med å nå målgruppen sin. Stoppeffekt hjelper deg å identifisere ditt hvem, hva og hvordan, og produserer innhold som skiller ditt produkt fra konkurrentene.

Hvert prosjekt krever ulik kompetanse, og ofte henter jeg inn de flinkeste kreatørene jeg vet om etter behov. Da fungerer jeg som prosjektleder ovenfor andre animatører, designere, illustratører, utviklere, tekstforfattere, klippere, stemmeskuespillere, komponister og en rekke andre eksperter innen sine fagfelt for å lage produktene som gir best uttelling for deg som kunde.

Derfor kaller jeg Stoppeffekt et byrå — du har mest med meg å gjøre, men det er ofte flere involverte i prosessen.

Gustav foto

Utvalgte prosjekt

Showreel 2023

Oppdatert showreel for 2023, bestående av både tidligere og nye animasjonsprosjekt jeg har gjort i samarbeid med kunder og andre byrå de siste årene.

ScoutDI

ScoutDI ønsket å i større grad rette seg mot et internasjonalt marked. Stoppeffekt fikk oppgaven med å skape en ny identitet, grafiske malverk, ny nettside samt en rekke tilstøtende digitale produkter.

SINTEF Community

Stoppeffekt har bistått SINTEF Community i arbeidet med en animasjonsfilm, rapport, presentasjon og illustrasjoner til prosjektet Framsikt 2050, som presenterer fire framtidsscenarioer 30 år fram i tid.

Empig

EMPIG leverer en løsning som sparer energi og hindrer kjemikaliebruk når olje og gass skal opp fra havdypet. Stoppeffekt har produsert en film som forklarer hvordan EMPIGs unike teknologi fungerer.

Tjenester

2D og 3D-animasjon

Stoppeffekt har lang erfaring med filmproduksjon av både realfilm og animasjoner, fra storyboard til ferdig film.

Webdesign

Jeg har laget nettsider i over 20 år og jobber tett med kunder fra planlegging til ferdig leveranse. Utvikling skjer oftest i WordPress.

Grafisk design

Jeg har i over 18 år hjulpet små og store bedrifter med å utvikle logoer, presentasjoner, illustrasjoner og identiteter.

Musikk og lyddesign

Jeg har en bachelor fra musikkteknologi på NTNU har laget musikk og lyddesign til både reklamefilmer og TV-serier i en årrekke.

Hva kundene sier

Gustav er kreativ, effektiv og han har vært en entusiastisk ressurs for oss i arbeidet med Framsikt. Han leverer gode løsninger raskt og har en unik evne til å illustrere ofte uklare ideer og tema på en måte som får fram tydelige budskap. Han er innovativ, løsningsorientert og veldig hyggelig å samarbeide med.

Morten Hatling

Seniorforsker SINTEF Community

Vi har hatt stort utbytte av å jobbe med Gustav som har klart å oversette vår identitet og vårt produkt til en helhetlig pakke som ser ut til å ha truffet markedet vi ønsket å nå svært godt.

Terje A. Vestad

Head of Sales, OptoScale

Arbeidet med nye nettsider, explainervideo og visuell profil krevde mye tankevirksomhet og innsats fra oss for å få et godt resultat. Det beste med samarbeidet var at Gustav hele tiden sørget for å holde oss på sporet gjennom hele prosjektet, fra start til slutt. Det utgjør en stor merverdi for et lite team som til enhver tid blir dratt i alle retninger.

Magnus Slørdal

Salgsleder, Headshed

Vi var helt avhengig av å ha med oss en samarbeidspartner som raskt forstod både innholdet og det vi ønsket å formidle, samt være en god rådgiver på kreative og visuelle løsninger. For oss har Gustavs kloke innspill og kreative hode vært helt uvurderlig.

Veslemøy Nestvold

Kommunikasjonssjef SINTEF Community

Stoppeffekt har hatt en grundig prosess med god dialog hele veien, og vi opplever at det jobbes svært effektivt uten at det på noe som helst måte går utover kvaliteten. Vil anbefale Stoppeffekt på det sterkeste.

Arvid Vasskog

Daglig leder, SocialScreen

Gustav tok oss gjennom prosessen med å lage ny nettside på en veldig god måte. Han skjønte hva vi ønsket å kommunisere, og var effektiv i måten han satte det opp for oss. Vi kommer tilbake neste gang vi skal ha en nettside.

Sven J. Kolstø

CoFounder