SINTEF Community

Framsikt 2050 Logo

Om prosjektet

I prosjektet Framsikt 2050 har SINTEF Community sammen med bygg, anleggs- og eiendomsnæringen utviklet fire framtidsscenarioer. I forbindelse med presentasjonen av arbeidet fikk Stoppeffekt i oppgave å lage en animasjonsfilm som beskriver scenariene, utarbeidelse av selve rapporten, samt utvikling av illustrasjoner og en PowerPoint-presentasjon.

bransje

Bygg, anlegg og eiendom

produkt

Identitet, rapport, animasjonsfilm og presentasjon

leveranse

Storyboard, manus, animasjon, lyddesign, musikk, illustrasjoner, voiceover, grafisk design, logo og fargepalett.

Gustav er kreativ, effektiv og han har vært en entusiastisk ressurs for oss i arbeidet med Framsikt. Han leverer gode løsninger raskt og har en unik evne til å illustrere ofte uklare ideer og tema på en måte som får fram tydelige budskap. Han er innovativ, løsningsorientert og veldig hyggelig å samarbeide med.

Morten Hatling

Seniorforsker, SINTEF Community

Visuell profil

Prosjektet startet med å utvikle en egen visuell identitet for å gjøre det gjenkjennelig og iøynefallende. Det ble produsert en egen logo, tydelig typografi og et fargepalett for å gjøre det enklere å skille de fire scenariene fra hverandre.

Her ser du de fire hovedfargene vi landet på. Fargene gjenspeiler også innholdet til scenarioet. 

Fargene ble også bærende element i rapporten, presentasjonen og ikke minst i filmen. Når et sett med fonter og farger var etablert, ble det langt enklere å gjøre visuelle valg videre i prosessen.

Rapport og PowerPoint

Rapporten er kjernen i leveransen, og har som primær oppgave å formidle de fire fremtidsscenariene utviklet av SINTEF Community i samarbeid med næringen. Her ble den visuelle profilen kombinert med skjermbilder fra filmen som illustrative element gjennom hele historien.

Det er mange hensyn å ta i arbeidet med en slik rapport: det grafiske og typografiske må sitte, tegnsettingen må gjennomgås nøye, rettskriving på sjekkes og ikke må alt innhold være riktig og oppdatert, samtidig som det presenteres på meningsfullt vis.

Alt i alt er det mange tråder og synspunkt som må håndteres, noe som er avgjørende for en sømløs og god prosess.

 

I Framsikt-prosjektet var vi helt avhengig av å ha med oss en samarbeidspartner som kjapt forstod både innholdet og det vi ønsket å formidle, i tillegg til å være en god rådgiver på kreative og visuelle løsninger. For oss som har jobbet parallelt med innholdsutviklingen i tillegg til sluttprodukt med både film, rapport og presentasjon, har Gustavs kloke innspill og kreative hode vært helt uvurderlig.

Veslemøy Nestvold

Kommunikasjonssjef SINTEF Community

Animasjonsfilm

Når man skal destillere mange års forskning og en omfattende rapport til en kort og konsis film, er forarbeidet på manus og storyboard avgjørende for et godt produkt.

Naturlig nok er det mange som har meninger når et omfattende arbeid skal kokes ned til noen få linjer med tekst. Det er en krevende å øvelse å bruke kniven på effektivt vis, men gjennom et tett samarbeid i et delt Google-dokument, klarte vi til slutt å koke ned filmen til et kort og konsist storyboard.

Headshed Storyboard

Vi brukte god tid på å sammen utarbeide storyboard før produksjonen ble igangsatt

Da manus var spikret ble det sendt til innspilling slik at vi fikk en tidslinje å jobbe ut fra.

Vi ble enige om storyboard, og dermed kunne produksjonen settes i gang. Etter å ha presentert styleframes (som viser hvordan viktige elementer i filmen blir seende ut) fulgte noen intensive uker med animering, lydlegging og musikkproduksjon.

Resultatet kan du se under!

Se filmen

Ønsker å rette en takk til SINTEF Community for et strålende og fornøyelig samarbeid!