Headshed Cube

Case study

Om prosjektet

Headshed Cube er en unik kombinasjon av CRM og salgsverktøy. De hadde allerede et solid fundament da vi startet samarbeidet, men hadde behov for en oppfrisking for å fremstå slik de ønsket og å nå ønsket målgruppe. Det resulterte i en oppdatert visuell profil, nye nettsider og en explainerfilm som forteller om tjenesten.

bransje

SaaS/Markedsføring

produkt

Identitet, nettside, explainerfilm

leveranse

Storyboard, manus, animasjon, lyddesign, musikk, voiceover, WordPress-site, logo og fargepalett.

Logo & Fargepalett

#1C1429

#003859

#5cbade

#a3d9eb

#f58526

#f5ba26

Oppdatert visuell profil

Første oppgave var å oppdatere identiteten. Headshed ønsket å fremstå mer leken enn før, og dette måtte vises i den visuelle profilen. Vi endte med å ikke skape en helt ny logo, men basere oss på eksisterende form men heller gjøre den mer dynamisk og gå fra corporate blå til litt sprekere gul og orange.

Et fargepalett ble utviklet samt en liten profilhåndbok med retningslinjer for bruk av logo, flere logovarianter, ny typografi og eksempler på bruk. I forbindelse med explainerfilmen ble det også utviklet en rekke 3D-illustrasjoner. Disse ble tatt igjen på hjemmesiden og ble en naturlig del av det visuelle uttrykket.

 

Ikoner & Grafikk

Vi var helt avhengig av å ha med oss en samarbeidspartner som raskt forstod både innholdet og det vi ønsket å formidle, samt være en god rådgiver på kreative og visuelle løsninger. For oss har Gustavs kloke innspill og kreative hode vært helt uvurderlig.

Magnus Slørdal

Salgsleder, Headshed Cube

Ny nettside

Nettsiden til Headshed hadde behov for en oppgradering, både for å matche den nye visuelle profilen men også for å formidle relevant information om produktet, vise hvilke fordeler Cube gir og fremstå som mer leken.

I tett samarbeid med kunde ble vi enige om hva en ny side skulle formidle, hva som var viktigst og hva vi ønsket besøkende skulle gjøre. I denne versjonen av nettsiden landet vi på at det viktigste var å få potensielle kunder til å booke et møte for å få en demo av programvaren.

3D-illustrasjonene utviklet i forbindelse med explainer-filmen ble et bærende element  av utseende, samt tydelig bruk av fargepalettet.

Godt forarbeid var stikkordet her. Før vi begynte arbeidet med ny nettside tok vi en gjennomgang av hva Headshed ønsket å oppnå, hva man ønsket at besøkende skal gjøre og hvordan bedriften skal fremstå. 3D-illustrasjonene fikk en sentral plass, samt knapp for å booke en demo av Cube. Målet var å få flere til å bli nysgjerrige på produktet og få en introduksjon.

Forsiden fungerer som en salgsside for produktet, mens de to andre undersidene omhandler laget og bloggen, som spiller en sentral rolle i Headsheds markedsføring.

Explainerfilm

For å gi en rask innføring i hva Headshed Cube er og hvordan det kan hjelpe bedrifter, utviklet vi i tett samarbeid en forklaringsfilm. Filmen tar utgangspunkt i John som er salgssjef og de utfordringene han møter når han skal sørge for lønnsomhet i bedriften samtidig som han ivaretar sine ansatte.

Sammen med kunde ble manus utformet, og etter noen revisjoner tegnet jeg et storyboard som skisserte hvordan filmen kunne bli fortalt.

Headshed Storyboard

Et godt storboard er viktig for en god prosess når man skal lage film

Når vi var enige om storyboard kunne produksjonen settes i gang. Etter å ha presentert styleframes (som viser hvordan viktige elementer i filmen blir seende ut) fulgte noen uker med animering, lydlegging og musikkproduksjon.

Resultatet kan ses under – husk lyd!