OptoScale

Oppdatert identitet og ny nettside

Om prosjektet

OptoScale har utviklet avanserte sensorer og programvare som muliggjør sanntidsanalyser av biomasse, velferd og lus. De var i full gang med kommersialisering av sin biomassemåler og trengte en visuell overhaling for å fremstå mer profesjonell og tydeligere ovenfor et internasjonalt marked. Det resulterte i en oppdatert visuell profil, PowerPoint-presentasjoner, nye nettsider og grafisk materiell.

Leveransen innhold også oppsett og innhold til digital stand som vant prisen for beste digital stand på Aqua Nor 2021.

bransje

Biomassemåling til oppdrettsbransjen

produkt

Identitet, nettside, grafisk materiell

leveranse

Oppdatert profil og profilmanual, presentasjoner, brosjyrer, brevmal, ny WordPress-side, digital stand.

Logo & Fargepalett

OptoScale Logo Standing
OptoScale Logo

Mirage
#14192D

Riverside
#547FA2

Ocean Green
#5BB784

Oppdatert visuell profil

OptoScale ønsket å beholde deres eksisterende logomerke/ikon, men oppdatere typografi, fargepalett og det overordnede utrykket. Fokuset lå på lesbarhet og riktig utrykk, i dette tilfellet et teknisk snitt samt farger som hentyder til havet/sjø. Prosessen endte i en utfyllende profilhåndbok som gir en tydelig instruks på bruk av logo, font og fargepalett.

Dette arbeidet la grunnlaget for alt annet grafisk materiell som skulle produseres (brosjyrer, visittkort, rollups osv.) samt nettsiden.

 

Vi har hatt stort utbytte av å jobbe med Gustav som har klart å oversette vår identitet og vårt produkt til en helhetlig pakke som ser ut til å ha truffet markedet vi ønsket å nå svært godt.

Terje A. Vestad

Head of Sales, OptoScale

Grafisk materiell til OptoScale
OptoScale Brosjyre

Grafisk materiell

I forbindelse med utviklingen av ny identitet, bistod Stoppeffekt i produksjonen av en lang rekke grafiske produkter: visittkort, rollups, brevmal, klistremerker, t-skjorter og annen merch.

OptoScale Visittkort
OptosScale Rollup

Digital stand

OptoScale Digital Stand Aqua NOR

OptoScale vant prisen for beste digitale stand på Aqua Nor 2021, utformet i tett samarbeid med kunden.

OptoScale har lyktes i å skape en visuelt pen stand, og har fylt den med utfyllende og god informasjon om bedriften og produktene de selger – blant annet ved bruk av videoer og kundereferanser.

Vi tenkte nøye på hva standens oppgave var og hvordan vi best skulle løse oppgaven, både visuelt men også med tanke på hvilket materiell som skulle være tilgjengelig. Vinnerfilmen under sier også litt om arbeidet i utarbeidelsen av standen.

Les mer om saken på Aqua Nors hjemmeside.

Ny nettside

OptoScale hadde fra før en enkel onepager, og dermed behov for større fleksibilitet og mer innhold på en ny nettside. Vi var også opptatt av å vise den nye visuelle identiteten, samt effektivt fortelle om fordelene med teknologien deres.

Vi gikk flere runder på å finne ut hva siden skulle fokusere på og hva vi ønsket at brukeren skulle foreta seg.

OptoScale Nettside
OptoScale Nettside Laptop

Forsiden og alle undersidene ble grundig skissert før implementeringen.

Siden er utviklet i WordPress og er tospråkling med mulighet til å velge engelsk eller norsk.

 

OptoScale Nettside
OptoScale Nettside